KHÔNG GIAN VĂN HÓA ĐIỂM TRÀ

Trà Quán Hồ Tây tự hào là địa điểm thưởng trà Sha Tuyết cổ thụ duy nhất Hà Thành, nơi hội tụ những nghệ
nhân trà nổi tiếng Việt Nam. Nơi đây, chúng ta có thể thư thái thưởng thức những dòng trả cổ thụ
thượng hạng, giúp tĩnh tâm, dưỡng trí, nâng cao sức khỏe, cùng nhau đàm đạo về cuộc sống và những
giá trị cốt lõi, tạo dựng mối quan hệ bằng hữu

PHẨM TRÀ CAO CẤP

9.500.000 /tea pot
2.800.000 /tea pot
8.500.000 /tea pot
8.500.000 /tea pot
9.500.000 /tea pot
2.200.000 /tea pot